Categories
News

ตรวจอาการเบื้องต้น รู้ทัน…ป้องกัน วุ้นตาเสื่อม

ตรวจอาการเบื้องต้น รู้ทัน…ป้องกัน วุ้นตาเสื่อม โรควุ้นตาเสื่อม (Vitreous Degeneration) เป็นภาวะที่วุ้นตาที่อยู่ระหว่างเลนส์ตากับจอประสาทตา มีลักษณะใสคล้ายวุ้น มีการเสื่อมสภาพทำให้สูญเสียความหนืด หดตัวลง และจับตัวเป็นตะกอนขุ่น ส่วนใหญ่เกิดตามอายุที่มากขึ้น คนทั่วไปอาจเริ่มมีวุ้นตาเสื่อมได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดวุ้นตาเสื่อมมีอะไรบ้าง ?

– อายุที่มากขึ้น
– ภาวะสายสั้นมาก
– เคยได้รับอุบัติเหตุหรือผ่าตัดตา
– การอักเสบในตา
– ภาวะเบาหวานขึ้นตา

อาการของวุ้นตาเสื่อมเป็นอย่างไร ?

– เห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา มักเห็นเวลากลอกตา เวลามองฟ้า หรือมองผนังสีขาว
– เห็นแสงวาบในตาคล้ายฟ้าแลบแม้เวลาอยู่ในที่มืด หากเกิดการฉีกขาดของจอตาร่วมด้วย
– เห็นม่านดำบังตาในบางส่วน หากมีการหลุดลอกของจอตาร่วมด้วย

การดูแลรักษาวุ้นตาเสื่อม

ส่วนใหญ่วุ้นตาเสื่อมไม่จำเป็นต้องรักษา แม้อาจทำให้เกิดความรำคาญ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง ยกเว้นมีการดึงรั้งจนเกิดการฉีกขาดของจอตา แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยเลเซอร์เพื่อปิดรอยฉีกขาดและป้องกันจอตาหลุดลอก นอกจากนี้การรักษาโรคทางตาอื่นๆที่เป็นสาเหตุจะช่วยป้องกันไม่ให้วุ้นตาเสื่อมเป็นมากขึ้น

แม้ว่าโรควุ้นตาเสื่อมจะเกิดจากความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น แต่หากเริ่มมีอาการผิดปกติของการมองเห็นดังกล่าวข้างต้น ควรรีบพบจักษุแพทย์ตรวจหาสาเหตุและโรคร่วมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมให้เร็วที่สุด