Categories
Travel news

นมัสการเทพกวนอูบนยอดสูงสุดของบันไดเพื่อสั่นกระดิ่ง

วัดกวนอูตั้งอยู่บริเวณระหว่างเขาจุดพักชมวิว วัดนี้ตั้งอยู่ด้านเหนือของทะเลสาป ตรงจุดของพระอาทิตย์พอดี วัดเหวินหวู่ ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้อายุยืนยาว โดยผู้ที่ขอพระต้องนำกระดิ่งประจำปีนักษัตรของตัวเอง แล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่นำไปเวียนรอบกระถางธูป 3 รอบ เข้าของกระดิ่งต้องเขียนชื่อและคำขอลงไปที่กระดิ่ง หลังจากนั้นก็นำไปแขวนที่ขั้นบันไดสวรรค์

ที่มีทั้งหมด 366 ขั้น โดยต้องเริ่มเดินจากริมตลิ่งจนขึ้นไปบนวัด แต่ละขั้นจะแทนวันในหนึ่งปี เข้าของกระดิ่งต้องนำกระดิ่งขึ้นไปบนยอดสูงสุดของบันไดวัด เพื่อสั่นกระดิ่ง ก่อนนำไปแขวนไว้ที่ขั้นบันไดที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง เป็นอันเสร็จพิธีจ้า พาท่านนมัสการเทพกวนอูที่วัดซำไกวุยคุณหรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนไทคนไทยเรียกว่า วัดเทพเจ้ากวนอู สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ได้รับการบันทึกว่าองค์กร UNESCO ให้เป็น 1 ในมรดกโลก เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จึงเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการเคารพในฐานะเทพแห่งอุปถัมภ์และเทพผู้ปกป้องคุ้มครองของผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ตำรวจ นักการเมือง และผู้ทำธุรกิจ ที่นิยมมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าสามารถปกป้องสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ แลพช่วยเสริมอำนาจบารมีในการปกครองและคุ้มครองบริวารได้