Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ถังดับเพลิง เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน

บริหารจัดการอาคาร: ถังดับเพลิง เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน การเกิดเพลิงไหม้ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือเกิดจากความประมาทส่วนบุคคล ก็ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังที่ว่า “โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” ดังนั้นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการดับเพลิงจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือตัวบุคคล ซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยในการดับเพลิงนั้นมีหลากหลายประเภท ประสิทธิภาพในการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ผู้ใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ

เราจะยกตัวอย่างอุปกรณ์ในงานดับเพลิงใกล้ตัว ที่เป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งก็คือ “ถังดับเพลิง” ถังดับเพลิงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อระงับเหตุไฟไหม้ที่รวดเร็วอย่างหนึ่ง มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดประสงค์ในการใช้ต่างกัน

ถังดับเพลิงสามารถแยกออกเป็น 5 ประเภท คือ

1. ชนิดผงเคมีแห้ง ส่วนใหญ่เป็นถังสีแดง สามารถใช้ดับเพลิงได้เกือบทุกรูปแบบ เช่น เศษไม้ เศษผ้า กระดาษ พลาสติก น้ำมัน และเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ถังดับเพลิงประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้กับงานทั่วไป ทั้งภายนอก และภายในอาคาร อาคารที่พักอาศัย บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. ชนิดเคมีสูตรน้ำ ถังเป็นสีฟ้า หรือสีเขียว เป็นสารเคมีเหลวที่มีความเย็นจัด เมื่อฉีดพ่นจะระเหยกลายเป็นไอทันทีสามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้งจากเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว เชื้อเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้า และเชื้อเพลิงที่มาจากไขมันอาหาร เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลีนรูม โรงพยาบาล ไลน์การผลิต ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ถังเป็นสีแดง ปลายกระบอกฉีดมีขนาดใหญ่ ชนิดของสารมีลักษณะเป็นไอเย็นจัดคล้ายน้ำแข็งแห้ง ช่วยลดความร้อนและดับไฟได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบสกปรกไว้ สามารถใช้ดับเพลิงจากเชื้อเพลิงของเหลว และเชื้อเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้าได้ดี เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร อาคารการผลิตขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

4. ชนิด BF2000 ใช้ดับเพลิงจากเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว มีสื่อไฟฟ้า และเชื้อเพลิงจากโลหะได้ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บริเวณที่มีความละเอียดอ่อน อย่างห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแลป ห้องเก็บอุปกรณ์สื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5. ชนิดน้ำยาโฟม ใช้ดับเพลิงจากเชื้อเพลิงของแข็ง และของเหลวได้ แต่ไม่สามารถดับเพลิงที่มีสื่อไฟฟ้าได้ เนื่องจากโฟมมีลักษณะของสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง สารไวไฟ ปิโตรเคมี ปั๊มน้ำมัน อาคารที่พักอาศัย ร้านอาหารที่มีเตาความร้อนสูง และห้องเก็บเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ทินเนอร์ สารระเหยติดไฟง่าย เป็นต้น

เพื่อให้อันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ลดลง การเลือกใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับงานมีความสำคัญอย่างมาก สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาเลือกใช้งานถังดับเพลิง คือ ประเภทของสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ควรเลือกถังดับเพลิงตามประเภทให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับทรัพย์สิน และชีวิตผู้ใช้งาน