Categories
News

บ้านสวยโคราช: โอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง รอบรู้เรื่อง ‘การโอนบ้าน’

บ้านสวยโคราช: โอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง รอบรู้เรื่อง ‘การโอนบ้าน’ โอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง..? คำถามสุดฮิตของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบ้านที่หากไม่รู้ให้รอบคอบ อาจทำให้ต้องเกิดปัญหาที่ยุ่งยากตามมาในอนาคต วันนี้จึงจะมาแนะนำถึงขั้นตอนการโอนบ้านพร้อมที่ดิน พร้อมไขข้อข้องใจที่ว่าการโอนบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้างให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อม ๆ กัน!

การโอนกรรมสิทธิ์บ้านคืออะไร ?

การโอนกรรมสิทธิ์บ้าน คือ การโอนบ้านและโฉนดที่ดินของบ้านจากผู้ขายมาเป็นชื่อของผู้ซื้อ โดยขั้นตอนการโอนบ้านเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายในการรับบ้านมาจากทางผู้ขายหรือโครงการบ้านต่าง ๆ

เนื่องจากในการซื้อ-ขายบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านกับบุคคลธรรมดา ก่อนที่ผู้ซื้อบ้านจะได้รับโฉนดที่ดินของบ้านมาเป็นชื่อของตัวเองจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการโอนบ้าน ที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมาตกลงโอนกรรมสิทธิ์บ้านต่อหน้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน

แต่หากมีการกู้ซื้อบ้านในการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ทางธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงที่ได้รับมาไว้ และผู้รับโอนจะได้เป็นสำเนาโฉนดแทน ซึ่งโฉนดที่ดินจะเป็นชื่อของธนาคารจนกว่าจะผ่อนชำระสินเชื่อบ้านจนหมดนั่นเอง

ตรวจรับบ้านให้ดี! ก่อนรับโอนบ้านมาเป็นของตัวเอง

ไม่ใช่แค่ข้อสงสัยที่ว่าการโอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนรับโอนบ้าน (สำหรับผู้ซื้อ) จะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ และตรวจรับบ้านให้ดี เพื่อไม่ให้บ้านที่รับโอนกรรมสิทธิ์มามีปัญหาและไม่ตรงตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้

โดยก่อนที่ผู้ซื้อจะไปรับโอนบ้านและดำเนินขั้นตอนการโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน ผู้ซื้อจะต้องตรวจรับบ้านให้ละเอียด ด้วยการพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

ตรวจสอบแบบบ้าน
เป็นการตรวจสอบแบบบ้านหรือแปลนบ้านโดยละเอียด ว่าบ้านที่เรากำลังจะรับโอนกรรมสิทธิ์มานี้นั้นตรงตามสัญญาการซื้อ-ขายหรือตรงตามแบบแปลนที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่

ตรวจวัดขนาดของที่ดิน
เป็นการตรวจสอบและวัดขนาดของที่ดินที่กำลังจะรับโอนกรรมสิทธิ์ ว่าที่ดินจริง ๆ ของบ้านหลังนี้หรือที่ดินที่เราจะได้รับมานั้น ตรงตามขนาดของที่ดินในสัญญาหรือไม่

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้าน
เป็นการตรวจสอบวัสดุที่ได้ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างละเอียด ว่าในทุก ๆ ชิ้นนั้นมียี่ห้อที่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายไว้กับสัญญาหรือไม่

ตรวจสอบความเรียบร้อยของการก่อสร้าง
เป็นการตรวจสอบรายละเอียดของการก่อสร้างของบ้านทั้งหลัง โดยจะต้องเจาะลึกไปในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาสี ปูกระเบื้อง ฉาบปูน การติดตั้งประตูหน้าต่าง เป็นต้น

ตรวจเช็กระยะเวลาของการรับประกัน
เป็นการตรวจเช็กเอกสารและระยะเวลาของการรับประกันบ้านว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยตามข้อกำหนดของกฎหมายนั้นหากรับโอนบ้านจากโครงการบ้านจะต้องมีการรับประกันความเสียหายหรือการชำรุดของบ้าน โดยจะมีรายละเอียดคือ

– โครงสร้างบ้าน : รับประกัน 5 ปี
– อุปกรณ์หรือส่วนควบอื่น ๆ : รับประกัน 1 ปี

และหากผู้ซื้อไม่สามารถตรวจรับบ้านได้ด้วยตนเอง เมื่อเรารู้แล้วว่าโอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง ก่อนขั้นตอนการโอนบ้านพร้อมที่ดินเราสามารถให้ทางบริษัทรับตรวจบ้านที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือมาประเมินและตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้มีความละเอียดในการตรวจรับบ้านมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน

เมื่อเตรียมความพร้อมในการโอนบ้านและตรวจรับบ้านก่อนรับโอนเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าโอนบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ก่อนจะไปรู้ว่าโอนบ้านเสียค่าอะไรบ้าง เราจะพาทุกคนไปรู้ถึงขั้นตอนการโอนบ้านที่สำนักงานที่ดินกันก่อน

ผู้ขายที่ต้องการโอนบ้านและผู้ซื้อที่ต้องการรับโอนบ้านจะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินขั้นตอนการโอนบ้านพร้อมที่ดินและเสียค่าธรรมเนียมของการโอนบ้าน โดยปฏิบัติตาม 10 ขั้นตอน คือ

เดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิว
เมื่อถึงคิว ให้ผู้โอนและผู้รับโอนเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
นำใบประเมินไปชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ฝ่ายการเงิน
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จ 2 ใบ (สีเหลืองและสีฟ้า) ให้
ถ่ายสำเนาใบเสร็จสีฟ้าเก็บไว้ 1 ชุด แล้วนำใบเสร็จสีเหลืองไปคืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงาน (ที่เราได้เซ็นเอกสารต่อหน้าในข้อที่ 2)
เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์สลักหลังโฉนดให้
ผู้โอนตรวจสอบความถูกต้องและมอบโฉนดรวมถึงสัญญาการซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน

โดยหากมีการกู้ซื้อบ้าน ทางธนาคารจะเก็บโฉนดตัวจริงที่ได้รับมาไว้ และผู้รับโอนจะได้เป็นสำเนาโฉนดแทน ซึ่งโฉนดที่ดินจะเป็นชื่อของธนาคารจนกว่าจะผ่อนชำระสินเชื่อบ้านจนหมดนั่นเอง