Categories
Travel news

ปราสาทโอซาก้าทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

การมีโอกาสได้มาชมปราสาทสวยๆ ที่ล้อมรอบด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่น โดยปราสาทญี่ปุ่นแต่ละแห่งก็ได้มีการอนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และงดงาม โดยเฉพาะปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่สวยงามในทุกฤดูและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโอซาก้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าสีขาวตั้งตระหง่านยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยความสูงถึง 8 ชั้นล้อมรอบด้วยกำแพงหิน

มีคูน้ำล้อมรอบบริเวณปราสาท ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ พร้อมด้วยสวนสวยที่อยู่รายล้อมรอบตัวปราสาท ไม่เพียงแต่ตัวปราสาทเท่านั้น ในบริเวณปราสาทโอซาก้าทั้งหมด ยังมีมีสิ่งก่อสร้าง 13 อย่าง ที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการตามคูกำแพงเมืองรอบนอก มีกำแพงสูงเกือบถึง 30 เมตร ทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ ถือเป็นการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมี หลังคารูปปลาโลมา การประดับกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปเสือชุบด้วยทองคำ พื้นที่ที่สร้างปราสาทเคยเป็นที่ตั้งของวัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) หลังจากนั้นได้มีการสร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นทดแทน โดยมีต้นแบบมาจากปราสาทอาซูจิ แต่กลับโดดเด่นและสวยงามกว่า โดยหอคอยมี 5 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น ประดับด้วยสีทองทำให้สวยงามยิ่งขึ้น