Categories
News

หยวนแซงดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินที่ใช้มากที่สุดในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนของจีน

เงินหยวนกลายเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนในจีนในเดือนมีนาคม แซงหน้าดอลลาร์เป็นครั้งแรก ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็น สะท้อนถึงความพยายามของปักกิ่งในการทำให้การใช้เงินหยวนเป็นสากล

การชำระเงินข้ามพรมแดนและใบเสร็จรับเงินในสกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นเป็น 549,900 ล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. จาก 434,500 ล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า ตามการคำนวณของรอยเตอร์จากข้อมูลจาก State Administration of Foreign Exchange

หยวนถูกใช้ใน 48.4% ของธุรกรรมข้ามพรมแดนทั้งหมด รอยเตอร์คำนวณ ขณะที่ส่วนแบ่งของดอลลาร์ลดลงเหลือ 46.7% จาก 48.6% ในเดือนก่อนหน้า

ปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนครอบคลุมทั้งบัญชีกระแสรายวันและบัญชีทุน

จีนส่งเสริมการใช้เงินหยวนเพื่อชำระการค้าข้ามพรมแดนมาเป็นเวลานาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้การใช้สกุลเงินของตนเป็นสากล

การใช้เงินหยวนในการค้าโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ข้อมูลจาก SWIFT แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งของเงินหยวนในธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลกสำหรับการเงินการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนมีนาคม ขณะที่เงินดอลลาร์คิดเป็น 83.71%